Telefon:

98 11 06 33

NES Maskinfabrik A/S tager ansvar

Derfor tager NES Maskinfabrik A/S og afstand til ressourcer, der kan have bidraget til konflikter eller brud på menneskerettighederne, hvilket også omfatter konfliktmineraler, herefter 3TG.

(I øjeblikket er: columbit-tantalit (coltan, nobium og tantal), cassiterit (tin), guld og wolframit (wolfram) og deres afledte mineraler udvundet i Den Demokratiske Republik Congo (DRC) og i de tilstødende lande, defineret i HR 4173, Wall Street Reform og forbrugerbeskyttelsesloven Dodd Frank Section 1502, omfattet at 3TG.)

NES Maskinfabrik A/S hverken køber eller bearbejder ikke 3TG mineraler direkte fra miner eller værker.

Som underleverandør bruger NES Maskinfabrik A/S sin indflydelse og viden til at skabe opmærksomhed omkring 3TG-kravene igennem vores forsyningskæde. Derfor forventer og kræver NES Maskinfabrik A/S af sine leverandører at der kun købes og tilbydes materialer fra socialt ansvarlige leverandører.

NES Maskinfabrik A/S forventer, at alle leverandører overholder Dodd-Frank-forordningen (http://www.sec.gov/rules/final/2012/34-67716.pdf), og at de er i stand til at fremsende alle nødvendige erklæringer efter anmodning.

NES Maskinfabrik A/S kræver, at alle vores leverandører leverer konfliktmineralerklæringer ved brug af CMRT ”Conflict Minerals Reporting Template”, eller at de på anden måde erklærer, at de vil gennemføre ”due diligence” for konfliktmineraler.

Enhver leverandør, der ikke overholder disse krav, vil blive gennemgået af NES Maskinfabrik A/S indkøbsansvarlige ledelse for fremtidige forretning.

NES Maskinfabrik A/S vil hjælpe sine kunder med at implementere deres konfliktmineralprogrammer.

​​​ADRESSE


NES Maskinfabrik A/S
Stat​ionsmeste​rvej 83
DK-9200 Aalborg SV​​​

KONT​AKT

Telefon: 98 11 06 33​

E-mail: ​​nes@nes.dk​​​