Telefon:

98 11 06 33​

Oplysninger om persondata på kunder/leverandører/medarbejdere/ansøgere

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning og har virkning fra 25. maj 2018.

Nedenfor kan du læse om de informationer NES Maskinfabrik A/S indsamler, hvordan oplysningerne behandles, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

Privat kunde / personligt ejet virksomhed:
Hvis du handler med os gemmer vi følgende oplysninger om dig:
Navn, adresse, telefonnummer, evt. e-mail adresse. Vi gemmer udelukkende oplysningerne med henblik på økonomiske og skattemæssige forhold imellem NES Maskinfabrik A/S og SKAT, oplysningerne er relevante for at kunne opfylde den aftale/ordre du har lavet med os. Vi modtager ikke personfølsomme data om dig.

Virksomheds kunde/leverandør:
Hvis du er i kontakt med os og har udleveret dit navn, adresse, telefonnummer samt e-mail adresse i forbindelse med en forespørgsel eller en ordre gemmer vi disse oplysninger.  Oplysningerne bruges til at identificere dig som kunde/leverandør. Ved virksomhedsnavne er der ikke tale om en fysisk person, og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.

Oplysninger til kunder

Medarbejdere:

- Navn, adresse, telefonnummer,

- lønoplysninger og afregningsgrundlag,
- skattefri kørselsgodtgørelse m. v.,
- cpr.nr., bank- og skatteoplysninger,
- sygdomsfravær (men ikke diagnosen!),
- eventuel arbejdsskade eller -ulykke,
- ægtefælle, børn,
- uddannelse og anden efteruddannelse,
- straffeattest
- kørekort
Fra det tidspunkt, hvor den pågældende fratræder sin stilling, vil oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, lønoplysninger og afregningsgrundlag, skattefri kørselsgodtgørelse m. v., cpr.nr., samt bank- og skatteoplysninger være relevante at gemme i op ti fem år efter fratræden, idet pågældende kan rejse krav om en eventuel manglende lønudbetaling i op til fem år, regnet fra fratrædelsesdagen. Foræl. Lov. § 4.
Oplysninger om ægtefælle, børn, uddannelse og anden efteruddannelse, straffeattest og kørekort vil ikke være relevante mere, hvorfor de bør slettes ved fratræden.
Hvis den pågældende har været udsat for en arbejdsskade, skal man være opmærksom på, at pågældende som skadelidt kan rejse et erstatningskrav i op til 30 år efter arbejdsskaden, hvorfor anmeldelser til Arbejdsskadestyrelsen, andre sagsakter, notater med videre omkring arbejdsulykken gemmes i op til 30 år. Foræl. Lov. § 3, stk. 3, nr. 1.

Ansøgere til stillingsopslag:

- navn, adresse, telefonnummer,
- cpr.nr., bank- og skatteoplysninger,
- ægtefælle, børn,
- uddannelse, anden efteruddannelse,
- straffeattest
- fritidsinteresser.
Oplysninger fra ansøgere, som ikke er relevante til opslåede stillinger, slettes, når ansættelsesproceduren er af sluttet.
For uopfordrede ansøgninger, hvor der ikke aktuelt tilbydes en ansættelse, gives underretning til afsenderen, at der ikke kan tilbydes en stilling, samt at man sletter alle oplysninger. Ved en formodning om en mulig stilling inden for ca. 6 måneder, gives underretning om, at ansøgningen gemmes i op til 6 måneder, hvorefter oplysningerne slettes. Der er ikke hjemmel til at gemme uopfordrede ansøgninger i længere tid uden et klart, skriftligt samtykke.


Hvad bruger vi dine data til:
De indsamlede oplysninger bruges udelukkende til almindelig samhandel. Oplysningerne vil udelukkende blive videregivet til tredjepart, hvis dette er
nødvendigt for overholdelse af aftalen. F.eks. til fragtfører.

Hvordan opbevarer vi dine data:
Dine data opbevares i vores IT system, der er beskyttet med password og firewall. Alle administrative medarbejdere ved NES Maskinfabrik A/S har adgang til dine data. Vores sikkerhed er under konstant vurdering, så vi til enhver tid kan sikrer at vores og dine data er tilstrækkelig beskyttet. Dine data vil kunne fremgå af produktionspapirer samt samhandelsdokumenter som sendes pr. e-mail, post og fragtfirma. Derudover kan vi have dine oplysninger opbevaret som visit kort, hvis du selv har udleveret dette til os. Visitkort er ikke nødvendigvis sikret.

Retten til indsigt i dine personoplysninger:
Du har ret til at få bekræftelse på om vi opbevarer dine personoplysninger
DU har ret til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv
Du har ret til at gøre indsigelse imod behandling af dine personoplysninger.
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget.
Du har ret til at få personoplysninger slettet af NES Maskinfabrik A/S, hvis vi ikke længere har en legitim interesse i at opbevare dem.

Ændringer:
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre i ovenstående retningslinjer. I så fald ændres datoen nederst i dokumentet for ”sidst opdateret”.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger som er registreret om dig hos NES Maskinfabrik A/S, skal du rette henvendelse til din normale kontakt eller til økonomiafdelingen på følgende e-mail: helle(snabela)nes.dk.

​​​ADRESSE


NES Maskinfabrik A/S
Stat​ionsmeste​rvej 83
DK-9200 Aalborg SV​​​

KONT​AKT

Telefon: 98 11 06 33​

E-mail: ​​nes@nes.dk​​​